Fremia

Fremia är resultatet av samgåendet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet IDEA. Fremia har olika branschavtal som du hittar nedan i respektive ”plusbox”. Där finns också avtalen i pdf-format.

Fremia

 • Fremia, Branschavtal för kommunikation, media och kreativa näringar (fd KFO)

  Det är DIK som tecknar avtalet med Fremia avseende Bransch Kommunikation, media och kreativa näringar. Det är alltså DIK som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

 • Fremia, Folkrörelseorganisationer (fd KFO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på en organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Folkrörelseorganisationer är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening..

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden och (dåvarande) KFO Folkrörelseorganisationer tecknade ett nytt kollektivavtal i december 2020.
  Löneavtalet för avtalsperiod 1 oktober 2017 till 30 september 2020 prolongerades att gälla t. o. m. den 30 april 2021.
  Löneavtalet för avtalsperioden 2021-05-01 till 2023 - 09-30  har ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent. Lönerevision sker vid två tillfällen: 1 maj 2021 minst 2,9 procent samt extra avsättning till tjänstepension med 0,3 procent,  1 oktober 2022 minst 1,8 procent samt extra avsättning till tjänstepension med 0,4 procent. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Folkrörelseorganisationer

  Fremia Folkrörelseorganisationer Allmänna anställningsvillkor och löner 2020-2023

 • Fremia, Folksam (fd KFO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Folksam.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Folksam är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Ändringar i Allmänna villkor framgår av förhandlingsprotokollet. Löneavtalet gäller tillsvidare.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension KTP-planen för Folksam med flera (Fremia-Forena/ Handels /Akademikerförbunden).  I KTP-planen ingår också en sjukförsäkring (KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan. Det finns även en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: Tjänstepension i kooperationen eller folkrörelsen - Folksam

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  Anställda på Folksam med flera har regler motsvarande ett trygghetsavtal i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor med mera. Se nedan under Kollektivavtal för Fremia, Folksam.

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Folksam

  Fremia Folksam Förhandlingsprotokoll 2020-2022 (pdf)

  Fremia Folksamgruppen Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm 2020-2022

 • Fremia, Fristående skolor, förskolor och fritidshem (fd KFO) 

  Det är Lärarnas Riksförbund (LR) som tecknar avtalet med Fremia avseende Fristående skolor, förskolor och fritidshem. Det är alltså LR som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  OBS att vissa friskolor följer Almega Tjänsteföretagens avtal för friskolor, samt att även Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen och Sobona har avtalsområden som kan vara aktuella för företag inom skol- och utbildningsbranschen.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Eftersom det är Lärarnas Riksförbund (LR) som tecknar avtalen hittar du dem på deras webbsida: KFO · Lärarnas Riksförbund (lr.se)

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

   

 • Fremia, Hyresgästföreningen (fd KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Hyresgästföreningen.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Hyresgästföreningen är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Kontakta Rådgivningen/Chefsrådgivningen för information.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Hyresgästföreningen

  Fremia Hyresgästföreingen Allmänna anställningsvillkor och löner mm 2021-2023

   

 • Fremia, Hälsa, vård och omsorg (fd KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Hälsa, vård och omsorg (HVO) är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen eller Sobona.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbundens avtal med Fremia Hälsa, vård och omsorg (HVO) är ett tillsvidareavtal.
  Under avstämning 2020 kom parterna överens om att lönerevision 2020 prolongerades och skulle ske senaste 15 november 2020 om förutsättningar inte fanns att ha översyn 1 juni 2020.
  För 2021 och framåt är löneöversynstidpunkt 1 juni.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Fremia, Hälsa, vård och omsorg

  Fremia HVO Allmänna villkor och löner 2021 - tills vidare (pdf)

 • Fremia, Högskola (fd IDEA) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För högskoleområdet är det Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att företag inom Högskoleområdet även kan tillhöra Arbetsgivaralliansen. Statliga universitet och högskolor omfattas av avtalen för statlig sektor.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller från 1 juni 2019 och tillsvidare.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia, men som tidigare tillhörde IDEA, anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till SULF vid en eventuell förhandling, eftersom det är SULF som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Högskola (fd IDEA)

  Idea Högskoleavtalet (pdf)

 • Fremia, Industriföretag (fd KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Industriföretagen är det Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att Industriföretag även kan tillhöra andra arbetsgivarorganisationer, t ex Industriarbetsgivarna.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller för perioden 2020-11-01 – 2023-03-31.

  Du hittar avtalet i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling, eftersom det är Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtal för Fremia, Industriföretag (fd KFO) 

  Fremia Industriföretag mm 2020-2023 (pdf)

 • Fremia, Juridisk verksamhet (fd KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Juridisk verksamhet är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller tillsvidare och du hittar det längre ner på denna sida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Juridisk verksamhet (fd KFO)

  Fremia KFO Juridisk verksamhet 2017 - tillsvidare

   

 • Fremia, Personliga assistenter Kommunal (fd KFO) 

  Det är Kommunal som tecknar avtalet med Fremia avseende Personliga assistenter. Det är alltså Kommunal som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att företag verksamma inom personlig assistans även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna och Sobona.

 • Fremia, Samhall tjänstemän (fd KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Samhall.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Samhall är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbundens avtal för Samhall, som tecknades den 21 december 2020 , gäller för 29 månader, från 1 november 2020 - 30 april 2023.
  Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid 2 tillfällen:
  1 november 2020, kommer parterna inte överens är stupstocken 2,9 procent.
  1 april 2022, kommer överens är stupstocken 1,8 procent. 
  Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos arbetsgivaren och inte för varje individ.
  Avsättning till flexpension fortsätter under avtalsperioden med 0,3 procent från 1 november 2020 och med 0,4 procent från 1 april 2022. Från den 1 april 2022 är då avsättningen 1,1 procent av lönen.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Fremia, Samhall tjänstemän (fd KFO) 

  Fremia Samhall Förhandlingsprotokoll 2020-2023 (pdf)

  Fremia Samhall direktanställda tjänstemän 2020-2023 (pdf)

  Fremia Samhall, Förhandlingsprotokoll, Övergång från Almega 2019 (pdf)

 • Fremia, Tjänsteföretagen (fd KFO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Tjänsteföretagen inom Fremia är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att Tjänsteföretag kan tillhöra andra arbetsgivarorganisationer, t ex Almega Tjänsteföretagen och Sobona.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden tecknade ett nytt kollektivavtal med KFO/Fremia Tjänsteföretag den 22 december 2020. Avtalsperioden löper över 29 månader med ett samlat avtalsvärde på 5,4 procent och är uppdelat i två perioder.
  Nivåhöjningar lön: 
  Minst 2,9 procent 2020-11-01 tom 2022-03-31
  Minst 1,8 procent 2022-04-01 tom 2023-03-31 
  Avsättning flexpension:
  Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättningen till delpension med ytterligare 0,7 procent, utöver den nu gällande avsättningen om 0,5 procent.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Fremia, Tjänsteföretagen (fd KFO)

  Fremia Tjänsteföretag Allmänna anställningsvillkor och löner mm 2020-2023

 • Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället (fd IDEA o KFO) 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fremias avtalsområde (Fremia-A).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag/organisation som tillhör Fremia.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För avtalsområdet Tjänstemän inom Civilsamhället är det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (Fremia-A). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Arbetsgivarföreningen KFO gick ihop i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia den 1 januari 2021. Båda organisationerna hade tidigare kollektivavtal för tjänstemän inom ideell sektor, men Akademikerförbunden och Fremia har beslutat att respektive arbetsgivarorganisations medlemmar ska omfattas av ett gemensamt kollektivavtal. Avtalen är dock lite olika beroende på vilken arbetsgivarorganisation företaget tidigare tillhörde.

  Akademikerförbundens avtal med Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället gäller är 30 månader för tidigare IDEA och 29 månader för tidigare KFO och löper 2020-11-01 – 2023-04-30 respektive 2020-12-01 – 2023-04-30.

  Löneavtal 2020-2021
  För organisationer som tidigare tillhörde IDEA reviderades lönerna 1 november 2020. Om man inte kom överens lokalt fastställdes löneutrymmet som skulle fördelas till 2,8 procent. Avsättningen till flexpension var 0,4 procent.
  För organisationer som tidigare tillhörde KFO reviderades lönerna 1 december 2020. Om man inte kom överens lokalt fastställdes löneutrymmet som skulle fördelas till 2,9 procent. Avsättningen till flexpension var 0,3 procent.

  Löneavtal 2022
  Lönerna revideras (höjs) per 1 maj 2022. Om man inte kommer överens lokalt fastställs utrymmet (s.k. stupstock) till 2,0 procent för de som tillhört IDEA och 1,8 procent för de som haft KFO-avtalet.
  Vid samma datum höjs avsättningen till flexpension vilket innebär en total avsättning med förstärkt tjänstepension med 1,2 procent.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP eller KTP. Företag som tidigare tillhörde IDEA tillämpar dock ITP.
  I ITP- och KTP-avtalen ingår också en sjukförsäkring (ITP/KTP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.
  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  Företag som tidigare tillhörde KFO samt nya företagsmedlemmar i Fremia:
  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia anslutna till Trygghetsrådet TRS. TRS stöttar anställda inom Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.
  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Företag som tidigare tillhörde IDEA:
  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fremia, men som tidigare tillhörde IDEA, anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb.
  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället (fd IDEA o KFO) 

  Fremia Tjänstemän inom civilsamhället 2021-2023 (pdf)

  Fremia, Tjänstemän inom civilsamhället, Förhandlingsprotokoll, 2021 (pdf)

  IDEA - Målstyrt arbete, checklista (pdf)