Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkans avtalsområde tecknar Akademikerförbundet SSR de centrala avtalen tillsammans med andra Sacoförbund. KyrkA har dock ett eget avtal som omfattar deras medlemmar.

Akademikerförbundet SSR är alltså med och förhandlar alla de centrala kollektivavtalen inom Svenska kyrkans område och kan företräda dig som medlem både centralt och lokalt. 

Avtal om lön och anställningsvillkor

Avtalet gäller för tiden 1 november 2020 - 31 mars 2023. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid två tillfällen. Den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 procent, löneökningen ska vara retroaktiv från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9 procent.
Utöver revisionstillfällen utbetalades ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500 SEK i samband med decemberlönen 2020.

Du hittar avtalen i pdf-format längre ner på denna sida.

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension TPA 18, eller om du är född 1958 eller tidigare, Svenska Kyrkans KAP-KL.
Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. I kollektivavtalet ingår också avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL).

Mer information hittar du här: Mina sidor - Kyrkans pension
och här: avtalet-forsakrar-2021.pdf (ofr.se)

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är arbetsgivare som tillhör Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) anslutna till stiftelsen Kyrkans Trygghetsråd. De stöttar anställda inom Svenska kyrkan, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist mm, till nytt jobb.

Läs mer om hur det fungerar här: VÄLKOMMEN TILL KYRKANS TRYGGHETSRÅD! (svenskakyrkan.se)

Kontakt

Om det finns en lokal förening (lokal arbetstagarorganisation) på din arbetsplats eller i ditt Stift så kan du vända dig till dem för att få hjälp med din fråga/ärende. Den lokala föreningen är antingen en förening för bara Akademikerförbundet SSRs medlemmar eller en Akademikerförening för alla medlemmar i de förbund som tecknar det centrala avtalet.

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

Eftersom Akademikerförbundet SSR har s.k. partsställning för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

Svenska Kyrkans kollektivavtal i pdf-format

Svenska kyrkans avtal 20, Allmänna bestämmelser (pdf)

Svenska kyrkans löneavtal 20 (pdf)

Svenska kyrkans avtal 20, Bilaga P Särskilda bestämmelser mm (pdf)

Bilersättningsavtal – Bil 14, Förhandlingsprotokoll och avtal 2020 (pdf)

Avtalsvårdsgrupp 2020-2023 (pdf)

Protokoll Utlandsavtalet