Snabbspår för nyanlända | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Snabbspår

Snabbspår för nyanlända

Den största gruppen nyanlända akademiker är socionomer och samhällsvetare. Akademikerförbundet SSR har varit drivande i att utveckla snabbspår för just dessa grupper.

Snabbspåren underlättar för högskoleutbildade att snabbt – efter att ha fått sin examen bedömd – få möjlighet att delta i kompletteringsutbildning och att få praktik på en arbetsplats. Att människor kommer i arbete som de är utbildade för är en vinst för samhället och individen. Därför har Akademikerförbundet SSR lagt ned mycket arbete på att få snabbspåren på plats. 

I höst startar de första utbildningarna och under vårterminen 2017 kommer de första samhällsvetarna och socionomerna ut i praktik. Förbundet kommer att fortsätta arbeta aktivt med snabbspåren, leta handledare, anordna utbildningar och matcha mot praktikplatser. På den här sidan kommer vi löpande lägga upp mer information om snabbspåren.

Vill du ta emot en praktikant från snabbspåret och vara handledare? Anmäl dig till anna.norrby@akademssr.se (anmälan är inte bindande).

Pressmeddelanden

Regeringen: "Nya snabbspår för nyanlända samhällsvetare och nyanlända med examen inom socialt arbete" 16-06-03

Akademikerförbundet SSR: "Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker" 16-06-03

Saco-S: "Nytt snabbspår klart för samhällsvetare" 16-06-03

SKL: "Snabbspår en väg in i socialtjänsten" 16-06-03

Arbetsgivarverket: "Nytt snabbspår klart för samhällsvetare" 16-06-03

Nyhetsbevakning

Sveriges Radio/Ekot: "Nytt snabbspår för samhällsvetare och socionomer" 16-06-03

Akademikern: "Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår" 16-06-03

SvT: "Nya snabbspår ska få nyanlända socionomer i jobb" 16-06-03

DN: "Nya snabbspår till jobb för nyanlända" 16-06-03

SvD: "Regeringen lanserar snabbspår för socionomer" 16-06-03

TT: "Nyanlända socionomer ska få jobb" 16-06-03 (via HD, Norran, Sydsvenskan m fl)

Nerikes Allehanda: "Snabbspår till jobb för akademiker" 16-06-04

Presskontakt: "Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker" 16-06-03

Debattartiklar

Dagens Arena: "Snabbspåren förnyar den svenska modellen" 16-06-07

Poddradio

Samhällsvetarpodden: "Snabbspår" 16-06-03