Snabbspår

Vit och grön logga med texten Snabbspår socionom.

Snabbspåren är en utbildningsåtgärd riktad till personer med utländsk utbildning som behöver komplettera sin utbildning här i Sverige för att kunna arbeta i det yrke personen är utbildad i.

Snabbspåren är en unik form av arbetsmarknadsåtgärd i form av att det utgör en trepartsöverenskommelse mellan staten (Arbetsförmedlingen), fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Syftet är att hitta former för arbetsmarknadsåtgärder som främjar inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända och kortar tiden till det första jobbet i paritet med den utbildning personen har. Deltagare ska vara registrerad som arbetssökande samt i första hand vara nyanländ från tredjeland. Andra arbetssökande kan också komma i fråga.

Det finns 14 tecknade snabbspår för ett 40-tal olika yrken. Hittills har närmare 7 000 personer påbörjat ett snabbspår. Det första snabbspåret tecknades 2015. 2016 tecknades de snabbspår som förbundet medverkat i.

Förbundet har aktivt arbetat fram två olika snabbspår. Det är:

- Snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister

Detta snabbspår utgör en uppdragsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen som motsvarar 30 högskolepoäng, dvs sex månaders studier med tillhörande praktik på ytterligare sex månader. Sammanlagt är snabbspåret på ett år. I dagsläget finns detta snabbspår i Stockholm (Södertörns högskola), Växjö (Linnéuniversitetet) och Malmö (Malmö universitet). Det har också skrivits en magisteruppsats om samhällsvetarspåret på Malmö universitet. Arbetsgivarverket som är arbetsgivarparten i detta snabbspår har även gjort en digital handledarutbildning som passar för "praktik i staten" och "snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister".  Kontaktperson inom förbundet för detta snabbspår är Ursula Berge.

- Snabbspåret för nyanlända med examen i socialt arbete

Detta snabbspår utgör en uppdragsutbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen som motsvarar 30 högskolepoäng, dvs sex månaders studier med tillhörande praktik på ytterligare sex månader. Sammanlagt är snabbspåret på ett år. I dagsläget finns detta snabbspår i Stockholm (Södertörns högskola). Det finns en informationsbroschyr framtagen riktad till arbetsgivare för att ta emot praktikanter från snabbspåret. Det finns även en handledarmanual för handledare till snabbspårsdeltagare från socionomspåret. Kontaktperson inom förbundet för detta snabbspår är Josefine Johansson.

Förbundet har även undertecknat överenskommelsen rörande Snabbspår för 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Förbundet organiserar två legitimationsyrken: psykoterapeuter och hälso- och sjukvårdskuratorer.

 

Främjandemedel

Förbundet medverkar även i ett antal främjandemedelsprojekt för att underlätta för utländska akademiker att komma i rätt jobb snabbare. De ansökningarna och slutredovisningarna kan du läsa här nedan. Förbundet har medverkat eller medverkar i följande främjandemedelsprojekt:

- Implementering av snabbspåret för socionomer (med SKL, KFO och Vision) 2016, Ansökan samt redovisning.

- Bättre identifiering av nyanlända till olika åtgärder som främjar etablering på arbetsmarknaden: specialfokus socionomer (med KFO) 2017, Ansökan samt tre rapporter; Slutrapport, "Ali kör" och "Tre år är taket" och en redovisning.

- Implementering av verktyg för bättre identifiering samt sänkta trösklar för lärosäten och arbetsgivare att bättre värdera utländsk utbildning (med KFO) 2018, Ansökan

- Vägar till jobb - ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden (med SKL och andra fackförbund i KL-sektorn) 2018, Ansökan

Läs även

Stoppa inte snabbspår till bristyrken

Istället för att lägga ner snabbspår för akademiker borde politikerna öronmärka mer pengar till satsningar som bygger på snabba vägar till bristyrken med höga utbildningskrav. Det skriver Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, och Susanne Lavemark, Arbetsgivarföreningen KFO.

Läs artikeln på SvD.

Läs mer

Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår

I dag presenterar regeringen snabbspår för nyanlända samhällsvetare och socionomer. Redan i höst startar de. – Många av yrkena är akuta bristyrken och svensk arbetsmarknad behöver dessa människor, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Läs mer

Fem snabbspår för akademiker snart klara

Så kallade snabbspår ska hjälpa nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu i november ska fem snabbspår inom akademikeryrken presenteras. Socionomer har funnits med i diskussionerna men där är ingenting klart. Läs mer

Snabbspår för nyanlända

Snabbspår för nyanlända ska hjälpa fler att etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Förbundet är en av flera parter som vill medverka i regeringens satsning. Läs mer

Snabbspår via parterna rätt väg för nyanlända

Vi välkomnar regeringens förslag om trepartssamtal för att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända och är självklart beredda att bidra, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers. Läs mer

Två stora projekt beviljade för att få nyanlända akademiker i rätt jobb

Arbetsförmedlingen har beviljat två ansökningar om medel på sammanlagt runt fyra miljoner kronor för att förbättra arbetet med nyanlända akademiker. Förbundet har varit med och arbetat med båda projektansökningarna. Läs mer