Etik, omtanke och eftertanke

Leende kvinna står i mitten av en korridor.

I yrken som i grunden handlar om människors välbefinnande är det viktigt med reflektion. Vi har därför tagit fram etiska koder som hjälper dig i ditt arbete

I ett arbetsliv där professionen hanterar komplexa, viktiga och svåra frågeställningar är det också viktigt med etiska värden. Det är nödvändigt med etisk reflektion i allt beteendevetenskapligt arbete och insikten om detta har ökat under de senaste decennierna.

Därför har Akademikerförbundet SSR tagit fram etiska koder som täcker beteendevetarnas breda arbetsfält, bland annat för kvalificerat personalarbete, Etik i HR-arbetet och för kvalificerat socialt arbete och behandlingsarbete, Etik i socialt arbete.

De etiska koderna berör yrkesutövningen, rollfrågor och grundfrågor inom etiken. Varje yrkesetik summeras med etiska riktlinjer just för den professionen.

Läs även

Ett område med snabb tillväxt

Beteendevetarna är inte bara en av de snabbast växande yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. De har också varit en av Akademikerförbundet SSR:s största grupper sedan starten.

Läs mer