Hög konkurrens om jobben

Tre kollegor vid ett skrivbord. Ena kvinnan tittar oroligt på sin manlige kollega.

För folkhälsovetare är det generellt sett hög konkurrens om de lediga jobben. Folkhälsovetare hittar man inom både offentlig och privat sektor, och många väljer också att starta eget.

Folkhälsovetares arbetsmarknad präglas generellt av hög konkurrens om de lediga jobben. Folkhälsovetaren förväntas kunna initiera, planera, leda, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser på såväl samhälls- och organisationsnivå, som grupp- och individnivå inom privata företag, kommuner och landsting.

Landsting och kommun

Folkhälsovetaren arbetar vanligen i landsting eller kommuner för att förebygga sjukdom och främja hälsan hos invånarna. Arbetet spänner över ett brett område. En del kommuner har som mål att skapa en trygg och säker miljö för invånarna. Här kan man som folkhälsovetare vara den som samverkar med till exempel brandförsvar, polis eller trafikplanerare för att skapa en säkrare miljö. I landstingen har folkhälsovetare vanligen till uppgift att analysera befolkningens hälsa och utifrån resultatet av analysen ta initiativ till verksamheter, skapa riktlinjer och planera folkhälsoarbetet i länet. 

Privat verksamhet

Inom den privata sektorn arbetar folkälsovetare i större företag och organisationer med företagshälsovård. Arbetet handlar då om pedagogiska metoder främst mot individer och grupper.

Vanligt förekommande arbetstitlar för folkhälsovetare är folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare/hälsoplanerare, folkhälsosamordnare och folkhälsoutvecklare, men innehållet i tjänsterna kan variera beroende på arbetsgivare.

Läs även

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer

Fackförbundet för dig med eget företag

Det är mycket du förväntas kunna som egenföretagare. För att kunna konkurrera på marknaden måste du och ditt företag ständigt utvecklas, så varför inte göra det lättare och billigare för dig?

Läs mer

Med hälsan i centrum

Intresset för hälsofrågor ökar – och det gör också antalet personer som jobbar inom folkhälsa. Vi är det största fackförbundet för svenska folkhälsovetare.

Läs mer