Psykoterapeutföreningens styrelse

Styrelsen för Psykoterapeutföreningen – en del av Akademikerförbundet SSR.

Ordförande

Anders Klingström
Socionom, leg. psykoterapeut psykodynamisk inriktning och inriktad mot barn- och ungdomspsykoterapi. Arbetar på barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning och egen mottagning. Handleder även i psykoterapi på psykologiska institutionen i Stockholm.
E-post: ak@andersklingstrom.se

Vice Ordförande

Diana Segerstedt
Auktoriserad Socionom, auktoriserad barnpsykkurator och leg. barn- och ungdomspsykoterapeut. Arbetsplats är på Norrbottens Läns Landsting.
E-post: diana.segerstedt@gmail.com

Ledamöter

Kjell Jonsson
Kjell Jonsson, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Arbetar på egen mottagning med utbildning, handledning och behandling. 
E-post: kjell.o.jonsson@telia.com

Maret Pella Eliasson
Socionom och leg. psykoterapeut, inriktning gruppsykoterapi med gruppanalytisk inriktning. Arbetar individuellt samt med grupp. Kompletterande utbildning i KBT. Nuvarande arbetsplats, Stockholms Läns Landsting, Allmänpsykiatrin i Huddinge samt egen verksamhet.
E-post: maret.pella-eliasson@sll.se

Ylva Semelius
Socionom och leg. Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Arbetar som studierektor/adjunkt vid Umeå universitet, enheten för Psykoterapi. Innehar handledarutbildning i psykoterapi. Arbetar idag även med kliniskt vid Sankt Lukasmottagningen i Umeå.
E-post: ylva.semelius@icloud.com

Lena Tärnhäll
Auktoriserad socionom, leg. psykoterapeut. Handledarutbildad i KBT. Universitetsadjunkt/Studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildning vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
E-post:  lena.tarnhall@soch.lu.se

Mats Wretås
Socionom, leg. psykoterapeut, Handledarutbildning i Psykosocialt arbete och Psykoterapi. Arbetar i egen verksamhet med kommunal familjerådgivning och psykoterapi i Stockholms län. 
E-post: mats.wretas@radgivarhuset.se

Eva Strömvall
Socionom, leg. psykoterapeut KBT inriktning. Fil. mag i Socialt arbete, medicine magister. Handledare.
Arbetar till största delen på företagshälsa, där också organisationsfrågor ingår i arbetsuppgifterna.
Har dessutom uppdrag genom eget företag sedan 2009.
E-post: evastromvall@hotmail.se