Psykoterapeutföreningens styrelse

Styrelsen för Psykoterapeutföreningen – en del av Akademikerförbundet SSR.

Ordförande

Anders Klingström
Socionom, leg. psykoterapeut psykodynamisk inriktning och inriktad mot barn- och ungdomspsykoterapi. Arbetar med egen mottagning. Handleder även i psykoterapi på psykologiska institutionen i Stockholm.
E-post: anders.klingstrom@comhem.se

Vice Ordförande

Liselotte Lökken Svärd

Ledamöter

Kjell Jonsson
Kjell Jonsson, socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Arbetar på egen mottagning med utbildning, handledning och behandling. 
E-post: kjell.o.jonsson@telia.com

Maret Pella Eliasson
Socionom och leg. psykoterapeut, inriktning gruppsykoterapi med gruppanalytisk inriktning. Arbetar individuellt samt med grupp. Nuvarande arbetsplats Familjerådgivning samt egen verksamhet. Pågående handledarutbildning. 
Mail: maretpella@hotmail.com

Monica Hedenbro
Socionom, leg. psykoterapeut, med.dr, handledare/utbildare specialiserad på familjeterapi och samspelsbehandling. Arbetar i egen verksamhet sedan drygt 30 år. Forskare vid Karolinska Institutet. 
E-post: monica@hedenbro.se 

Liselotte Lökken Svärd
liselotte.lokken.svard@ptj.se

Helena Fröjmark
Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning, fil. kand i psykologi. Arbetar på egen mottagning med uppdrag främst från primärvården, samt som psykoterapeut i samverkansprojekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.
helena.frojmark@hotmail.se