En arbetsmarknad i balans för erfarna

En trevlig man i kontorslandskap.

Personalvetarna arbetar inom samhällets alla sektorer. Idag råder balans på arbetsmarknaden för yrkeserfarna men en konkurrens för nyexaminerade.

På fem års sikt råder ett visst överutbud av nyexaminerade men det kommer vara balans för de yrkeserfarna. Situationen för personalvetare har förbättrats något de senaste åren, men arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetare är fortfarande relativt svår. Det kan dröja tills man får sin första tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

Konjunkturkänslig marknad

Det finns markanta skillnader mellan olika delar i Sverige. På fem års sikt ökar troligen rekryteringsbehovet, då många erfarna inom HR-området väntas gå i pension. Samtidigt väntas tillgången på såväl erfarna som nyexaminerade personalvetare vara fortsatt god, därför förväntas arbetsmarknaden för bägge grupperna kännetecknas av balans främst för erfarna personalvetare.

Personalvetares arbetsmarknad är relativt konjunkturkänslig, då många arbetar inom till exempel personalrekrytering, som konsulter eller egenföretagare och det är stora skillnader i arbetslöshet mellan låg- och högkonjunktur.

Läs även

Råd och stöd i jobbet

Behöver du hjälp med att se över ditt anställningsavtal, stöd inför lönesamtalet eller hjälp med arvoden? Vi erbjuder personlig rådgivning av fackliga ombudsmän eller chefsförhandlare.

Läs mer

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer

Största facket för personalvetare

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är det största fackförbundet för personalvetare i Sverige och jobbar för att stärka yrkesroll och villkor för HR-ansvariga.

Läs mer