Utbildning för samhällsvetare

Fristående kurser eller ett program? Vägarna till en samhällsvetarexamen är många.

Samhällsvetare är du om din utbildning huvudsakligen består av samhällsvetenskapliga ämnen, oavsett om du läst fristående kurser eller ett program. Samhällsvetenskapliga utbildningar hittar du vid de allra flesta universitet och högskolor. Du kan välja att läsa ett program eller fristående kurser, som leder fram till en kandidatexamen (180 högskolepoäng, motsvarande ungefär tre år). Vanliga utbildningar för samhällsvetare är till exempel:

  • statsvetenskap
  • sociologi 
  • statistik 
  • nationalekonomi 
  • kultur- och samhällsgeografi 
  • ekonomisk historia
  • freds- och konfliktforskning 
  • socialantropologi 
  • genusvetenskap eller
  • kriminologi.

Många högskolor och universitet har egna samhällsvetenskapliga utbildningar med inriktning mot särskilda ämnen. 

Magister och master

Kandidatexamen kan sedan byggas på med en magister- eller masterexamen på antingen ett (60 högskolepoäng) eller två år (120 högkolepoäng).

Läs även

Varför facket när jag studerar?

Ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR ger dig trygghet och utveckling. Med oss kommer du närmare arbetslivet. 

Läs mer

Ledande bland samhällsvetare

Som samhällsvetare har du en strategisk roll på din arbetsplats. Du har nära till beslutsfattarna och har ofta goda möjligheter att påverka verksamheten och ditt arbete.

Läs mer

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Läs mer