Biståndshandläggare inom äldreomsorg

Biståndshandläggaren är den som utreder, bedömer och ofta också beslutar om insatser inom äldreomsorgen. Om de äldre ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda måste handläggarna ha bättre arbetsvillkor och förutsättningar.

Akademikerförbundet SSR arbetar för bättre villkor för biståndshandläggarna ur ett helhetsperspektiv. Förbundsstyrelsen har antagit programmet "Vägar till en god äldreomsorg" där förbundets uppfattning i strategiska frågor har formulerats. Programmet utgör, tillsammans med kontinuerliga undersökningar om handläggarnas arbetsvillkor, underlag för förbundets opinions- och påverkansarbete.

Viktiga rapporter

Tillsammans med fackförbundet Kommunal har vi utarbetat rapporten "Matlåda, med eller utan samtal?", som belyser hur villkoren för biståndshandläggare och omsorgspersonal påverkar kvaliteten i äldreomsorgen. 

Vi samarbetar också med pensionärsorganisationerna och har till exempel tillsammans med PRO beställt en rapport från Stiftelsen Äldrecentrum, "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?" Den tar upp konsekvenserna av att kommuner erbjuder hemtjänst utan biståndsprövning.

Läs även

Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Läs mer

Med fokus på helheten gammal

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation.

Läs mer