Utbildning för socionomer

Trångt kafébord fyllt med anteckningsblock, laptop, iPad och böcker.

Socionomutbildningen ger både bredd och djup för den som väljer att arbeta med människor och samhälle. Socionomerna finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden.

Socionomutbildningen är en tre och ett halvt år lång, yrkesförberedande generalistutbildning på 210 högskolepoäng som leder fram till en socionomexamen. 

Socionomutbildningen innehåller bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår verksamhetsförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. De flesta socionomer arbetar med frågor som rör människors och samhällets välfärd. En gemensam nämnare för socionomkåren är kunskapen om individ, grupp och samhälle. 

Socialt arbete som huvudämne

Akademikerförbundet SSR anser att socialt arbete ska vara huvudämne på alla socionomutbildningarna och att de ska ha likartat innehåll samt vara jämförbara. Vi värnar om socionomutbildningen som en generalistutbildning som ger en yrkesexamen. Det ska råda enhetlighet på grundnivå och valfrihet på en mer avancerad studienivå. Det behövs fler kurser på avancerad nivå för den som vill specialisera sig efter socionomexamen. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Läs även

Varför facket när jag studerar?

Ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR ger dig trygghet och utveckling. Med oss kommer du närmare arbetslivet. 

Läs mer

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer

Internationellt professionssamarbete

Förbundet är inte bara en stark röst för socialt arbete i Sverige. Vi är arbetar också aktivt för att stärka socialt arbete i Norden, Europa och globalt.

Läs mer