Utbildning för socionomer

Socionomutbildningen ger både bredd och djup för den som väljer att arbeta med människor och samhälle. Socionomerna finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden.

Trångt kafébord fyllt med anteckningsblock, laptop, iPad och böcker.

Socionomutbildningen är en tre och ett halvt år lång, yrkesförberedande generalistutbildning på 210 högskolepoäng som leder fram till en socionomexamen. 

Socionomutbildningen innehåller bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår verksamhetsförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. De flesta socionomer arbetar med frågor som rör människors och samhällets välfärd. En gemensam nämnare för socionomkåren är kunskapen om individ, grupp och samhälle. 

Socialt arbete som huvudämne

Akademikerförbundet SSR anser att socialt arbete ska vara huvudämne på alla socionomutbildningarna och att de ska ha likartat innehåll samt vara jämförbara. Vi värnar om socionomutbildningen som en generalistutbildning som ger en yrkesexamen. Det ska råda enhetlighet på grundnivå och valfrihet på en mer avancerad studienivå. Det behövs fler kurser på avancerad nivå för den som vill specialisera sig efter socionomexamen. 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskapet men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.