Anställda på Förbundskansliet (LIST: STAFF)

This should list content type STAFF

_mg_5704.jpg

Tore Bengtsson

Förbundssekreterare

E-post: tore.bengtsson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 27

Mobiltelefon: 0708 15 44 27

_mg_6274.jpg

Mea Strömberg

Ombudsman

E-post: mea.stromberg@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 32

Mobiltelefon: 0708 17 44 32

_X5A3691.jpg

Ulf Nilsson

Ombudsman

E-post: ulf.nilsson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 47

Mobiltelefon: 0703 50 44 47

_X5A3746.jpg

Rolf Löfberg

Chefsförhandlare

E-post: rolf.lofberg@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 58

Mobiltelefon: 0708 27 44 58

_mg_6036.jpg

Anders Lindström

Biträdande förhandlingschef, statlig sektor

E-post: anders.lindstrom@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 96

Mobiltelefon: 0706 39 44 96

_mg_5724.jpg

Claes Larsson

Chefsförhandlare/Ombudsman

E-post: claes.larsson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 17

Mobiltelefon: 0706 20 44 17

_MG_6271.jpg

Maria Johansson

Biträdande förhandlingschef, privat sektor

E-post: maria.johansson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 19

Mobiltelefon: 0706 25 44 19

_mg_6414.jpg

Daniel Hjalmarsson

Utvecklingsstrateg

E-post: daniel.hjalmarsson@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 82

Mobiltelefon: 0701 90 44 82

_mg_6244.jpg

Louisa Hegardt

Ombudsman

E-post: louisa.hegardt@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 46

Mobiltelefon: 0705 22 44 46

_mg_6486.jpg

Markus Furuberg

Förhandlingschef

E-post: markus.furuberg@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 29

Mobiltelefon: 0708 17 44 29

_MG_3574.jpg

Maria Östberg Svanelind

Internationell sekreterare

E-post: maria.ostberg-svanelind@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 45

Mobiltelefon: 0701 90 44 45

_X5A3647.jpg

Hanna Broberg

Chefsstrateg

E-post: hanna.broberg@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 90

Mobiltelefon: 0708 29 44 90

_mg_6081.jpg

Ursula Berge

Samhällspolitisk chef

E-post: ursula.berge@akademssr.se

Telefon: 08-617 4453

Mobiltelefon: 0706 22 96 05

_MG_2490.JPG

Lars Holmblad

Förbundsdirektör, Akademikerförbundet SSR

E-post: lars.holmblad@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 38

Mobiltelefon: 070-817 44 38

_MG_2084.jpg

Lars Holmblad

Förbundsdirektör

E-post: lars.holmblad@akademssr.se

Telefon: 08-617 44 38

Mobiltelefon: 0708 17 44 38