Stäng lönegapet. Kompetens och inte kön ska styra lönen

Rapport om ojämställda löner, Sundsvall 28 setember 2016.

Stäng lönegapet. Kompetens och inte kön ska styra lönen