Kartor: Personalomsättning 2016-2017

27 % av de kommunanställda akademikerna (exklusive chefer) lämnade sin tjänst mellan november 2016 och november 2017. Det är samma siffra som året innan. 

SCB:s statistik visar att bland kommunanställda med ett yrke som kräver akademisk examen eller motsvarande kompetens, som inte arbetade som chefer var det mellan november 2016 och november 2017 cirka 27 procent som lämnade sin tjänst. Det är samma siffra som året innan. 

Enligt Arbetsgivarverkets statistik var det inom statlig sektor 12 procent av arbetsstyrkan som var anställd 2015 och som avslutade sin anställning 2016. Det tyder på att personalomsättningen inom Sveriges kommuner ligger på en förhållandevis hög nivå. 

Det finns dock viss regional variation. I vissa län låg andelen som avslutat sin anställning nere på 23 procent, medan andra län låg strax över 30 procent. Det kan dessutom skilja en hel del i länen från år till år.

Mer läsning och siffror för föregående år finns i rapporten ”Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner”.