Fakta om personalomsättning

För hög personalomsättning är inget sundhetstecken. Det kostar väldigt mycket pengar, pengar som skulle kunna användas till verksamhet och kvalitetshöjande åtgärder. 

Här samlar vi fakta, rapporter och länkar till mer läsning för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Thumbnail

Rapport: Sänk personalnotan med bättre villkor

I rapporten Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner undersöks personalomsättningen för ett antal samhällsvetenskapliga yrkesgrupper. Dessutom finns statistik över personalomsättningen i genomsnitt för akademiker i kommunal sektor samt för kommunalt anställda inom fem samhällsvetenskapliga yrkesgrupper; socialsekreterare, kuratorer, biståndsbedömare, planerare och utredare samt HR-specialister. SCB-siffrorna är uppdelade per län, och i vissa fall ända ner på kommunnivå.

Hög personalomsättning bland samhällsvetare i kommunerna

Akademikerförbundet SSRs förhandlingschef Markus Furuberg resonerar kring personalomsättning och kompetensförsörjning i kommunal sektor.

Kompetens kostar – ett program för att säkra framtidens välfärd

Rapport om den övergripande lönestrukturen inom offentlig sektor och hur personalrörligheten har förändrats de senaste tio åren.

En utvecklad lönebildningsmodell

Rapport av Christer Romilson. Innehåller en del om personalomsättning, inhyrning, satsningar på löner med mera.

Starka marknadskrafter drar i din kompetens

Om marknadskrafternas betydelse för lönerna.

Lön som ett strategiskt verktyg för kvalitén i socialtjänsten

Ett verktyg för chefer att arbeta med lön som verktyg för att attrahera och behålla rätt kompetens.

Om kostnader för höga sjuktal

Anders Johrén skriver om kostnader för sjukskrivning hos Suntarbetsliv.

Tjäna pengar på bra arbetsmiljö med Suntarbetslivs verktyg

Produktionsresultat och anställdas upplevelse av arbetsmiljön – hur pass mycket hänger det ihop? Forskaren och ekonomen Malin Lohela Karlsson har koll på det.

Vad består kostnaderna för personalomsättning av?

I den här filmen reder Anders Johrén ut de olika delarna av kostnaderna för personalomsättning.

 

Thumbnail