Om din tjänstepension

Genom ditt jobb idag bidrar du – och din arbetsgivare – till din framtida pension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och ger dig en bättre ekonomi på äldre dagar.

De flesta anställda har en tjänstepension som arbetsgivaren gör inbetalningar till. Tjänstepensionerna (som ibland kallas för avtalspensioner) grundas oftast på kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vanligen uppgår tjänstepensionen till cirka 10 procent av slutlönen. Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och även ger pension för lönedelar över taket på 8,07 inkomstbasbelopp där den allmänna pensionen inte ger ersättning.

Förmåns- eller premiebestämd?

En tjänstepension kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd (avgiftsbestämd) eller bestå av båda delarna. Med en förmånsbestämd tjänstepension får den anställde en på förhand bestämd pension vid pensioneringen. Med en premiebestämd tjänstepension får den anställde en angiven procent av lönen inbetald löpande till en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Den anställde vet då hur många procent av lönen som betalas in men inte hur stor pensionen blir vid pensioneringen, eftersom det beror på hur kapitalet förräntas.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal bör du se till att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för dig så att du får tjänstepension. Arbetsgivaren bör betala minst 4,5 % av din lön på lön upp till 39 100 kr/månad (motsvarar 7, 5 inkomstbasbelopp år 2018 delat med 12)  och 30 % på lönedelar över 39 100 kr/månad till din pensionsförsäkring. Det motsvarar premierna i den kollektivavtalade pensionen ITP1.

JämförPris

Din tjänstepension påverkas också av vilken försäkring du har valt för din tjänstepension. JämförPris är en webbtjänst hos Konsumenternas försäkringsbyrå som visar vad som försvinner från din tjänstepension i form av avgifter och kostnader, och vilken avkastning du förlorar på grund av det. Det kan hjälpa dig att jämföra och välja den försäkring som är bäst för dig.

Tjänstepensionens dag den 27 september

Tjänstepensionen är för många en stor del av den framtida pensionen, och du kan själv bestämma hur du kan placera delar av din tjänstepension. Tjänstepensionens dag firas den 27 september varje år, för att öka kunskapen om tjänstepensionen och hur var och en kan se över och planera för sin pension. Akademikerförbundet SSR är medlem i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) och PTK, som medverkar i Tjänstepensionens dag.

Har du koll på ditt eget avtal? Ställ gärna frågor till Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) pensionsexperter klockan 09.00 – 16.00 vardagar. På tjänstepensionens dags hemsida hittar du fler aktiviteter och bland annat fem tips till hur du får en bättre pension. Du kan även få en samlad information om kollektivavtalade tjänstepensioner på Konsumenternas Försäkringsbyrås Pensionsguide.

Bok om pensionspusslet för kvinnor 

I boken Dags att lägga pensionspusslet – Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt får du tips om hur du steg för steg kan planera din pension på bästa sätt. Det är Annika Creutzer, privatekonomisk expert, som skrivit boken på uppdrag av försäkringsbolaget KPA Pension. Boken finns att ladda ned på OFR:s hemsida. Där kan du även ladda ned ett insticksblad om de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Observera att alla oavsett kön kan ha nytta av boken. Den ger även värdefull läsning till dig som är anställd hos en annan arbetsgivare än kommuner och landsting.

Flexpension

Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra avsättningar till tjänstepensionen och ger en möjlighet för arbetstagarna att gå ned i arbetstid de sista åren innan pension. För den som inte vill gå ned i arbetstid innebär den extra avsättningen att tjänstepensionen blir högre när det är dags för pension. Tanken är att det ska ge varje arbetstagare ytterligare möjlighet att kunna göra aktiva val och antingen arbeta deltid med delpension eller få en förstärkning av den kollektivavtalade tjänstepensionen. Vi lever allt längre. De extra avsättningarna behövs därför för att säkra pensionskapital för hela tiden som pensionärer. 

De vanligaste kollektivavtalen om tjänstepension

Nedan hittar du olika typer av informationsmaterial och mallar om KAP-KL, AKAP-KL, delpension, familjeskydd och mer. Här nedan listar vi länkar på förhandlingsparter och vad avtalen heter inom olika sektor så du kan läsa mer om det som gäller dig.

  • *Privat sektor

   ITP Industrins och handelns tjänstepension. ITP-planen består av avdelning 1 (ITP1) och avdelning 2 (ITP2).

   Förhandlings- och samverkansrådet PTK

   Valcentral

   Tjänstepensionsföretag

   Tjänstepensionsföretaget Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att de ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1). Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen.

   ITP

   Avtalsområde KFS

   Det finns två pensionsavtal på KFS avtalsområde:

   • PA-KFS 09: Pensionsavtal för anställda födda 1954 eller senare
   • Gamla PA-KFS: Pensionsavtal för anställda födda 1953 eller tidigare

   Valcentral


   Svenska kyrkan

   Administratör Tjänstepensionsföretag

  • *Privat sektor

   ITP Industrins och handelns tjänstepension. ITP-planen består av avdelning 1 (ITP1) och avdelning 2 (ITP2).

   Förhandlings- och samverkansrådet PTK

   Valcentral

   Tjänstepensionsföretag

   Tjänstepensionsföretaget Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att de ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1). Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen.

   ITP

   Avtalsområde KFS

   Det finns två pensionsavtal på KFS avtalsområde:

   • PA-KFS 09: Pensionsavtal för anställda födda 1954 eller senare
   • Gamla PA-KFS: Pensionsavtal för anställda födda 1953 eller tidigare

   Valcentral


   Svenska kyrkan

   Administratör Tjänstepensionsföretag