Rapporter

Go to filters

Facken i Välfärden: Kompetensförsörjning i välfärdssektorn

- Nio strategier med policyförslag från Facken i välfärden En väl fungerande välfärd är grunden för ett framstående samhälle där inte minst utbildning och möjlighet till vård och omsorg i...

Åtgärder mot långtidsarbetslöshet

Rapport 21-07-01 Återhämtningen på arbetsmarknaden omfattar inte långtidsarbetslösheten som fortsatt att öka. Antalet långtidsarbetslösa var stort redan före pandemin. Under kris...

Åtgärder mot långtidsarbetslöshet  - Ett inspel inför budgetpropositionen för 2022

Gemensam rapport från Saco, TCO och LO Inom LO, TCO och Saco finns en stor oro över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och långtidsarbetslösheten i synnerhet. Långtidsarbetslöshe...

Om bokstavsutredningarna

Rapport 21-06-07 Om hur Januariavtalet, Las-utredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop.

All makt åt algoritmen, vår befriare?

Rapport 2021-04-29 Den tekniska utvecklingen förändrar hela vårt samhälle i grunden – och så även vår offentliga sektor och vår gemensamma välfärd. Förändringen bär med sig h...

Den sociala skulden i skuggan av pandemin

Rapport 2021-04-27 Under pandemin har förutsättningarna att utreda och ge insatser kraftigt förändrats för både socialtjänstens individ- och familjeomsorg och dess samarbetspartners. Samt...

Hur värderar kommunerna cheferna?

En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå. I den här rapporten analyseras statistik från SCB som gäller enhetschefer och högre chefer i våra kommuner. Rapporten ger en tydlig bild av...

Rapport: Kartläggning Socialsekreterare 2019

Rapport om socialsekreterares inställning till sitt arbete. Genomförd 2019-10-15. 

En livskraftig modell utmanas

Rapport: En livskraftig modell utmanas – Vilka fackliga hot och möjligheter finns? av Anders Ferbe. Publicerad i april 2018.

Slutrapport "Varför kör Ali taxi?" (2018-04-23)

Den svenska arbetsmarknaden är dålig på att se den kompetens som kommer hit från andra länder. I denna rapport redovisas vilka hinder som finns för att vi ska kunna se nyanländas kompetens t...

Tre år är taket (2018-04-23)

Varför ska det ta uppemot åtta år för hälften av nyanlända att komma i vilket jobb som helst? Vi menar att alla nyanlända akademiker ska kunna komma i rätt jobb inom tre år. Här skissar vi p...

En utvecklad lönebildningsmodell

Rapporten är utarbetad av Christer Romilson på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och överlämnades 2018. Christer Romilson har tidigare varit förbundsordförande i Lärarförbundet och ordföra...

Chef inom omsorgsverksamhet, ett tufft uppdrag

Rapport som bygger på en undersökning av Novus med chefer inom kommunal och privat omsorg. Rapportförfattare: chefsekonom Katarina Lundahl.

Hur värderar kommunerna sina chefer?

Hur värderar kommunerna sina chefer? En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå. Rapporten presenterades vid ett seminarium den 8 mars 2017.

PM - Åtgärder för ett längre arbetsliv

Vi har i detta PM redogjort för många faktorer som påverkar hur vi kan få ett längre arbetsliv och inte minst ett senare arbetslivsutträde. Varje rubrik avslutas med två punkter där vi re...

Boende, från ankomst till uppehållstillstånd

Boende, från ankomst till uppehållstillstånd Öppet Sverige: Delrapport 2016-03-11

För jämställda löner ‐ mer lönespridning till kvinnorna!

Rapport 2016‐03‐07. I den här rapporten vill vi lyfta fram hur det ser ut när det gäller lönespridning och chefslöner för kvinnligt dominerade akademikeryrken. Vi har valt att särskilt an...

Förslag för en bättre migrationsprocess. Fokus: Hälsa

Öppet Sverige: Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Hälsa Öppet Sverige, delrapport 2015-12-10

Öppet Sverige: Regional rapport, Skåne

Regional rapport: Skåne I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de r...

Öppet Sverige: Regional rapport, Örebro län

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Örebro l...

Öppet Sverige: Regional rapport, Jämtland

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Jäm...

Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn

60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil till Europa och än färre till Sverige. Ändå utgör 80 000 nya asylsökande varje år i Sverig...