Rapporter


Hur värderar kommunerna cheferna?

En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå. I den här rapporten analyseras statistik från SCB som gäller enhetschefer och högre chefer i våra kommuner. Rapporten ger en tydlig bild av...

Rapport: Kartläggning Socialsekreterare 2019

Rapport om socialsekreterares inställning till sitt arbete. Genomförd 2019-10-15. 

En livskraftig modell utmanas

Rapport: En livskraftig modell utmanas – Vilka fackliga hot och möjligheter finns? av Anders Ferbe. Publicerad i april 2018.

Slutrapport "Varför kör Ali taxi?" (2018-04-23)

Den svenska arbetsmarknaden är dålig på att se den kompetens som kommer hit från andra länder. I denna rapport redovisas vilka hinder som finns för att vi ska kunna se nyanländas kompetens t...

Tre år är taket (2018-04-23)

Varför ska det ta uppemot åtta år för hälften av nyanlända att komma i vilket jobb som helst? Vi menar att alla nyanlända akademiker ska kunna komma i rätt jobb inom tre år. Här skissar vi p...

En utvecklad lönebildningsmodell

Rapporten är utarbetad av Christer Romilson på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och överlämnades 2018. Christer Romilson har tidigare varit förbundsordförande i Lärarförbundet och ordföra...

Rapport: Sänk personalnotan med bättre villkor (2017)

Rapport: Sänk personalnotan med bättre villkor – hög personalomsättning i kommunerna kostar miljardbelopp. I den här rapporten undersöker vi personalomsättningen för ett antal samhäl...

Chef inom omsorgsverksamhet, ett tufft uppdrag

Rapport som bygger på en undersökning av Novus med chefer inom kommunal och privat omsorg. Rapportförfattare: chefsekonom Katarina Lundahl.

Hur värderar kommunerna sina chefer?

Hur värderar kommunerna sina chefer? En analys utifrån kön, lön och utbildningsnivå. Rapporten presenterades vid ett seminarium den 8 mars 2017.

PM - Åtgärder för ett längre arbetsliv

Vi har i detta PM redogjort för många faktorer som påverkar hur vi kan få ett längre arbetsliv och inte minst ett senare arbetslivsutträde. Varje rubrik avslutas med två punkter där vi re...

Boende, från ankomst till uppehållstillstånd

Boende, från ankomst till uppehållstillstånd Öppet Sverige: Delrapport 2016-03-11

Så minskar vi kommunernas sjuktal – En möjlig partslinje före augusti 2016

Så minskar vi kommunernas sjuktal – En möjlig partslinje före augusti 2016  Rapport, 2016-04-15

För jämställda löner ‐ mer lönespridning till kvinnorna!

Rapport 2016‐03‐07. I den här rapporten vill vi lyfta fram hur det ser ut när det gäller lönespridning och chefslöner för kvinnligt dominerade akademikeryrken. Vi har valt att särskilt an...

Förslag för en bättre migrationsprocess. Fokus: Hälsa

Öppet Sverige: Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Hälsa Öppet Sverige, delrapport 2015-12-10

Öppet Sverige: Regional rapport, Skåne

Regional rapport: Skåne I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de r...

Öppet Sverige: Regional rapport, Örebro län

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Örebro l...

Öppet Sverige: Regional rapport, Jämtland

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Jäm...

Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn

60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil till Europa och än färre till Sverige. Ändå utgör 80 000 nya asylsökande varje år i Sverig...

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar

Rapport, 2015-05-22. Det finns en mycket samstämmig bild av hur sjukskrivningarna ser ut och förändras. Vi ser hur kvinnors sjukskrivningar ökar och vi ser att diagnoser finns inom fältet...

Öppna systemen! - När 3000 proffs får säga sitt om migration

Inriktningsrapport 2015-05-08. Många har åsikter om asylmottagandet och etableringen för nyanlända. Vi valde att fråga våra medlemmar som jobbar med nyanlända – alltså proffsen. Nästan 3 ...

Bemanningsbolag i socialtjänsten

Rapport, november 2014. Socialtjänsten och den sociala barn- och ungdomsvården har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd och stöd från samhället. Att stress och orimlig ar...