Undersökningar

Här listar vi publicerade statistiska undersökningar.

Go to filters

Socialsekreterare i utsatta områden

Undersökning bland socialsekreterare i utsatta områden. September 2021

Rapport: Kartläggning av skolkuratorer 2021

Rapport från 2021-04-14 om skolkuratorers arbetssituation. 

Rapport: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 2020

Syftet med undersökningen att genomföra en kartläggning gällande arbetssituationen för biståndshandläggare inom äldreomsorgen.  Denna undersökning är delvis en upprepande undersöknin...

Rapport: Novusundersökning med socialsekreterare i Uppsala och Gävleborg 2020

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur socialsekreterare i Uppsala och Gävleborg upplever sitt arb...

Rapport: Novusundersökning med socialsekreterare 2019

Novusundersökning SSR socialsekreterare 2019 Jönkoping Kronoberg Halland press

Skolkuratorer Novus 2019

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställning till sitt arbete och hur det skiljer sig ...

Novus skolkuratorer Norrland 2019

Kartläggning skolkuratorer 2019, Norrland. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställn...

Undersökning Socialsekreterare i mellersta Norrland 2018

Novus: Kartläggning Socialsekreterare 2018, mellersta Norrland (Jämtland och Västernorrland).

Novus Socialsekreterare Östergötland 2018

Novusundersökning med socialsekreterare genomförd under perioden 18 januari - 26 februari 2018.

Novus Socialsekreterare i Stockholms län 2018

Undersökning om socialsekreterares arbetssituation i Stockholms län genomförd den 18 jan - 28 feb 2018

Novus 2018 Socialsekreterare

Novusundersökning med socialsekreterare 18 jan - 26 feb 2018

Novus Hot och våld november 2017

Bred undersökning bland samtliga yrkesverksamma medlemmar, totalt 15 511 intervjuer.

Chef inom omsorgsverksamhet, ett tufft uppdrag

Rapport som bygger på en undersökning av Novus med chefer inom kommunal och privat omsorg. Rapportförfattare: chefsekonom Katarina Lundahl.

Novus skolkuratorer Västra Götaland

Novusundersökning skolkuratorer Västra Götaland