Fackförbundet för samhällsvetare

Som samhällsvetare har du en strategisk roll på din arbetsplats. Du har nära till beslutsfattarna och har ofta goda möjligheter att påverka verksamheten och ditt arbete.

""

Camilla Georgsson var aktiv i Utrikespolitiska föreningen och studentkåren i Linköping, och under en period var hon heltidsarvoderad ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.

– Mitt engagemang har betytt oerhört mycket för mig personligen. Genom det har jag till exempel lärt mig saker om ledarskap på ett sätt som inte rymdes inom utbildningen.

Samhällsvetare är utbildade att söka, bedöma, utarbeta förslag och analysera information till beslutsunderlag i politiken, offentlig förvaltning och näringslivet. Som yrkesgrupp trivs samhällsvetare ofta väldigt bra på sin arbetsplats och känner sig både lyssnade på och respekterade i sin profession. 

Bredd av yrken

Gemensamt för samhällsvetare är de metodkunskaper, den breda bakgrundskunskap och det administrativa kunnande som de tar med sig i arbetslivet.

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet – det självklara förbundet för dig som har en samhällsvetenskaplig utbildning. Vi kan samhällsvetares kompetens och arbetsmarknad och erbjuder dig specialiserad rådgivning om anställningsvillkor, lön och karriär.

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Akademikerförbundet SSR driver följande frågor för samhällsvetare:

  • Samhällsvetare är den som har minst tre års akademisk utbildning med huvudämne och tyngdpunkt i det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.
  • Arbetsgivare borde värdera såväl masters- som forskarmeriterade samhällsvetare högre och anställa fler
  • Samhällsvetarnas höga internationaliseringsgrad bör synliggöras som en tillgång i yrkeslivet
  • Samhällsvetarnas förmåga att förstå och analysera komplexa samhälleliga fenomen måste användas i större utsträckning inom alla samhällssektorer
  • Sveriges stora välfärdssektor borde också avspeglas i en stor andel samhällsvetare för att organisera den
  • Samhällsvetare i politiskt styrd verksamhet måste få större möjlighet att värna professionsetiken gentemot politiska önskemål