Etiska koder

Akademikerförbundet SSR har tagit fram etiska koder för flera yrkesområden. 

De etiska koderna går igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp. De innehåller också fallbeskrivningar att resonera kring. 

Alla etiska koder kan laddas ner kostnadsfritt här, förutom den etiska koden för chefer, Etik och ledarskap, som finns utgiven hos Liber.