Vem bestämmer vad Akademikerförbundet SSR tycker?

Vad förbundet tycker bestäms på förbundskongressen som hålls vart tredje år. 

Mellan kongresserna har förbundsstyrelsen uppdraget att ta ställning i aktuella politiska frågor, utifrån tidigare kongressbeslut, ändamålsparagraf, värdegrund och kongressens inriktningsmål.

Värdegrund, program, etiska koder och policies beslutas av förbundsstyrelsen. Rapporter, debattartiklar, pressmeddelande mm skrivs av förbundskansliet under ledning av förbundsdirektören. Arbetet med och besluten rörande förbundets remissvar är i normalfallet delegerat till förbundsordförande av förbundsstyrelsen.