Aktuellt i Uppdrag Välfärd

Uppdrag Välfärd lyfter fram våra  medlemmars vardag inom en rad olika områden. Med vardagen som grund och erfarenheterna från coronapandemin vässar vi kraven på politikerna inför den kommande valrörelsen.

I höstas drog förbundet i gång projektet Uppdrag Välfärd. Några områden pekades ut som särskilt viktiga, bland dem det vi kallar för den sociala skulden under och efter coronapandemin. En annan angelägen fråga som går tvärs igenom alla våra professionsgrupper handlar om automatisering som kommer på bred front inom hela den offentliga sektorn och välfärden. En stor enkät med massor av frågor kopplade till välfärden skickades till alla förbundets medlemmar med en vädjan om svar från dem som arbetar i de utpekade sektorerna. Svarsfrekvensen blev hög och vi riktar ett stort tack till alla er som svarade. Men vad hände sen?

Jag ställer frågan till Simon Vinge, förbundets chefsekonom som leder projektet. 

– Vi var överväldigade av det stora intresse som enkäten väckte och har fått ägna en hel del tid åt att analysera och bearbeta svaren. Jag håller på med en första rapport om automatiseringar som kommer att vara färdig till påsk, berättar Simon och fortsätter: Jag kan redan nu säga att vi har ett tydligt stöd från våra medlemmar för den policydebatt vi fört under året. Vi vill gärna se teknikutveckling och digitalisering. Många arbetsuppgifter inom våra sektorer är bra att automatisera, men det måste alltid ske för medborgarnas bästa och på arbetstagarnas villkor. Vissa typer av beslut eller åtgärder lämpar sig riktigt dåligt för automatiska beslut.

Jag ställer nästan samma fråga till Fredrik Hjulström som kom in i projektet efter jul. Vad är din närmaste uppgift i Uppdrag Välfärd?

– Jag har satt tänderna i det rika material enkäten gett som handlar om socialt arbete och socialpolitik och som kokar ner i det som kommer att bli en rapport om den sociala skuld som vi ser växer fram. Det handlar om ökat våld i nära relationer, i huvudsak mot kvinnor när hemarbetet ökat, det handlar om barn som far illa utan att någon ser dem-även om det ser bättre ut i Sverige än i många andra länder eftersom skolor och fritidsaktiviteter för barn hållits i gång. Det handlar om ett ökat missbruk under pandemin och om vad det för med sig. I enkätmaterial ser vi många exempel på detta och jag kommer i rapporten att koppla ihop det med en rad andra källor.

Samtalsturné med förbundsordförande

Under våren kommer förbundsordförande Heike Erkers att träffa medlemmar för att föra fördjupade samtal om några av de områden som Uppdrag Välfärd fokuserar på. Förbundets kommunikationschef Margareta Bosved berättar att först ut är en träff med medlemmar inom SiS, Statens Institutionsstyrelse. Inbjudan har skickats ut och länk till mötet fördelas efter anmälan enligt principen “först till kvarn”.  Andra samtalsträffar under våren kommer att vända sig till medlemmar som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och med barn och unga. 

Lunchseminarier under kongressveckan

Kongressen blir den formella avstampen för Uppdrag Välfärd, och redan under kongressveckan genomförs två lunchseminarier. Dessa är öppna för alla förbundets medlemmar och man kommer att kunna anmäla sig inom kort. Mer information kommer!

Maria Östberg Svanelind