Nu drar vi igång Uppdrag Välfärd

Nu gör vi det igen. Vi lägger örat mot marken och lyssnar på proffsen, på er som jobbar i välfärdssektorn. Syftet är att lyfta värdet av gemensamt finansierad och generell välfärd och med alla våra medlemmars erfarenhet och hjälp undersöka dess brister och möjligheter. 

Vi hoppas du har svarat på enkäten som gick ut förra veckan. Passa annars på när påminnelsen går ut på måndag och hjälp gärna till att peppa så många som möjligt att delta. Svaren kommer vi att använda i en två år lång kampanj som kulminerar i valet 2022. När förbundets alla proffs säger sitt om framtidens välfärd-då blir det starkt.

Ditt svar är viktigt, med en hög svarsfrekvens och med många goda förslag blir våra rapporter bättre. Undersökningen innehåller en gemensam del om välfärd och en specifik del kopplad till professionen.   Svaren kommer att ligga till grund för ett antal rapporter med ett tydligt fokus på framtiden. Rapporterna kommer både att redovisa hur välfärden ser ut idag, och presentera våra förslag till förbättringar.

Med välfärd menar vi offentligt finansierad verksamhet. Det handlar förstås om vård, skola och omsorg men också om arbetsmarknadspolitik, de gemensamma ekonomiska trygghetssystemen som arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring, samt kriminalvård, förebyggande socialt arbete och övrig socialpolitik. Det är verksamhet i kommunal, regional och statlig regi men det är också verksamhet i privat regi och verksamhet som drivs av civilsamhällesorganisationer. Kittet är den gemensamma skattefinansieringen.

Vi hopps att du vill vara med!