Avtal klart för dig som arbetar inom folksam

Akademikerförbunden, där Akademikerförbundet SSR ingår, har den  tecknat ett nytt avtal med Fremia för tjänstemän inom Folksam. Allmänna villkorsavtalet tecknades för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024. Löneavtalet löper tillsvidare.

Löneavtalet är ett sifferlöst processlöneavtal där vi fick bort åldersdiskriminerande undantag från avtalet.

I allmänna villkorsavtalet har vi bland annat fått in en ny text gällande lojalitet och bisyssla.

Ansvarig ombudsman: Louisa Hegardt.