Avtal med Fremia, HVO, (Hälsa, Vård och övrig Omsorg) på plats!

Akademikerförbundet SSR har, tillsammans med 12 andra akademikerförbund inom Akademikerförbunden, fått på plats ett nytt avtal för dig som jobbar inom något företag som är medlemmar i Fremia inom hälsa, vård och övrig omsorg. Avtalet ger mer förmånlig pensionslösning med högre avsättning och bättre föräldralön.

  • Vi är nöjda att vi äntligen lyckats få till en bättre pensionslösning där du har möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder men behålla samma pensionsavsättning, säger Anneli Laanep Jondi, ansvarig ombudsman Akademikerförbundet SSR.

Delpension (även kallat flexpension i andra branscher)
Består av två delar, extra avsättning till pension och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid vid 62 års ålder med bibehållen pensionsavsättning.

Delpensionspaketet medför att kompletterande premie till ITP/KTP-planerna inbetalas med start 1 juli 2024 om 0,6 procent. 1 juni 2025 sätts ytterligare 0,4 procent av och man når då 1,0 procent. Efter detta följer man normeringen inom Svenskt Näringsliv och siktar på att komma upp i 2,0 procents avsättning.

Föräldralön
Föräldralönedagarna utökas, när man varit anställd i minst 2 år, för barn födda 1/1 2024 får man 150 föräldralönedagar ( tidigare 120) och har man varit anställd längre än 3 år, för barn födda 1/1 2024 får man 180 föräldralönedagar istället för tidigare 150 dagar.

Villkorsändringar i kollektivavtalen:
Ersättning för OB samt beredskap höjs 1 oktober 2023 med 4,1 procent och 1 oktober 2024 med ytterligare 3, 3procent. En partsgemensam arbetsgrupp ska också tillsättas för att se om vi kan införa divisorer vad gäller avtalets rörliga ersättningar.