Avtalsrörelsen 2023 har börjat

Facken inom industrin överlämnade sina avtalskrav till arbetsgivarna precis före jul. Därmed är avtalsrörelsen 2023 inledd.

Parterna inom industrin kommer att starta förhandlingarna i början av januari och målet är att de ska vara klara den 31 mars 2023. En viktig del i förhandlingarna är att komma överens om ett nationellt ”märke” som ska vara vägledande för hela arbetsmarknadens sammantagna löneutrymme.

Lönebildning och ”märket” 
I Sverige har vi en modell där vi som fackförbund tillsammans med arbetsgivarorganisationerna tillsammans avgör löneökningen på delar av arbetsmarknaden. I andra länder är det vanligare att staten avgör lönenivåer. I dessa länder är lönebildningen mer beroende av politiska svängningar och kortsiktiga prioriteringar. Det innebär att vi parter tillsammans måste hitta en bra metod för att avgöra vilken löneökningstakt som ekonomin klarar. korthet kan man säga att för höga löneökningar leder till högre arbetslöshet, medan för låga löneökningar minskar lönerna och arbetstagarnas köpkraft. I Sverige har vi valt en modell där industrisektorns fack och arbetsgivare får komma fram till den siffra som ska gälla för många andra stora sektorer, därför att denna exportberoendebransch påverkas mest av omvärlden och därför kommer att känna av effekterna tydligast. Detta kallas “Märket”.