Barn i fängelser kan bli katastrof

Heike Erkers och Fredrik Hjulström

Att flytta ansvaret för unga brottsdömda, för barn, till Kriminalvården riskerar att bli en katastrof. Riskerna på kort sikt är att inte tillräckligt görs för att förbättra situationen här och nu. Statens institutionsstyrelses, SiS ungdomshem där ungdomarna idag vårdas är slitna. Det krävs stora investeringar för att höja säkerheten och ge det skydd som krävs.

Justitieminister Gunnar Strömmer och statsminister Ulf Kristersson säger att lösningen är ungdomsfängelser, men de löser ingenting.

– Risken är att vi får tio tappade år när Kriminalvården ska bygga upp en barnverksamhet. Vi vill att regeringen agerar för barns och samhällets bästa redan idag, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Det måste bli slut på populistiska utspel.

– Kriminalvården har både akut platsbrist och saknar helt kunskap om att jobba med barn. Det är annan lagstiftning som gäller när det är barn som frihetsberövas. Att sätta barn i fängelse, oavsett brott innebär fortsatt att de har rätt till skolgång. Kriminalvården har ingen skolverksamhet, Sis har däremot stor erfarenhet av att på arbeta med unga; att bryta negativa mönster och att reparera en trasig skolgång, men det krävs att man börjar arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet, säger Heike Erkers.

Det är Akademikerförbundets SSR:s medlemmar inom SiS (även i Kriminalvården) som har akademisk utbildning och står för kvalitetshöjande åtgärder. Tyvärr är de alldeles för få både på SiS och i Kriminalvården.

– I stället för en verksamhet som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet med syfte att rehabilitera tillbaka till vardagsliv, utbildning och skola ser vi allt för mycket av omhändertagande och inlåsning med för låg kunskapsnivå bland personalen, säger Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR.

Våra krav till regeringen:

  • Ska ungdomsfängelser införas måste en plan presenteras för hur tillräcklig kunskap garanteras i Kriminalvården för att arbeta med barn och deras familjer, hur rätt till skolgång ska lösas och hur man ska garantera att barn inte placeras bland vuxna kriminella.
  • Både Kriminalvården och SiS behöver mer pengar för att klara nyrekryteringar och för att behålla kompetens.
  • Skjut till pengar för att renovera SiS-institutionerna.
  • Ge Kriminalvården och SiS i uppdrag att kraftigt utöka andelen anställda med akademisk utbildning, höj kunskapsnivån.
  • Stärk vårdkedjan. Kommunernas ansvar att göra insatser och uppföljningar när unga skrivs ut från SiS måste stärkas, det fungerar dåligt i dag. Det här gäller självklart även eventuella ungdomsfängelser.

Läs mer i debattartikel i Expressen "Ungdomsfängelser löser inte problemen".