”Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer”

Tidöavtalet innehåller en rad olika reformer inom hälso- och sjukvård, bland annat frågan om tolktjänster. Ökad kontroll och kvalitets­bedömningen av tolkar är ett bra förslag. Men att begränsa möjligheten för patienter att förstå och göra sig förstådd inom vården hotar patientsäkerheten och är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, med flera i en debattartikel på DN Debatt i dag. 

”Att förstå våra patienter är en absolut förutsättning för att sätta in rätt behandling – vilket i våra yrken ofta handlar om direkta hot mot hälsa och liv.”

Läs hela debattartikeln här