Dags för lönesamtal? Så förbereder du dig

Lönesamtalet är en viktig del av processen med att göra den nya lönen förståelig. Därför är det viktigt att du som medarbetare förbereder dig inför samtalet. Här kommer fem tips på hur du rustar dig. 

1. Ta reda på verksamhetens mål och vilka lönekriterier som gäller. Tänk också tillbaka på hur din löneutveckling har sett ut tidigare år. 

2. Utvärdera din egen insats under året. Hur bedömer du den? Gör en självskattning. 

3. Gå i genom tidigare medarbetar- eller utvecklingssamtal. Vad sades? Har du jobbat med det som ni pratat om? 

4. I lönesamtalet – efterfråga så konkret information som möjligt i hur din insats bedöms. Glöm inte bort att lyssna på vad arbetsgivaren säger. 

5. Dokumentera gärna det som sägs. Om ni kommer överens om något så kan det vara bra att i efterhand mejla din chef för att säkerställa att ni är överens om samma sak. 

Jämför din lön 

Vill du veta hur din lön står sig i förhållande till andras lön inom samma sektor och bransch? Skapa dig en bild av vad en rimlig lön är genom att gå in på Saco Lönesök. Du kan även ta kontakt med oss så hjälper vi dig. 

Läs mer om lönesamtalet i broschyren nedan, och lycka till!