Det handlar om pengar!

Akademikerförbundet SSRs chefsekonom är i Italien för att tillsammans med andra fackförbund diskutera hur vi som fack kan driva en gemensam ekonomisk politik. På Europafackets årliga makroekonomiska konferens talade Simon Vinge chefsekenom på temat ”Kan penningpolitik vara progressiv?”. 

Det är mycket snack om räntor och en stor fråga är vilka hänsyn Riksbanken ska ta när de sätter räntan – som får stora konsekvenser för alla hushåll – och vilka andra vägar vi har för att få ned inflationen. På Europeisk nivå diskuterar nu fackförbunden tillsammans vilken penningpolitik vi fackförbund vill se och hur ska centralbankernas roll se ut.