Erkers ny hos Malmö Universitet

Regeringen har idag utsett Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers till styrelseledamot i Malmö Universitet.

- Malmö Universitet har både bredd och djup. De bedriver otroligt spännande forskning och utbildning, jag jag ser fram emot att få vara en del av deras resa, säger Heike Erkers.