Förbättrat pensionsavtal 2023

Den 1 januari 2023 övergår kommuner och regioner till ett helt avgiftsbestämt pensionssystem kallat AKAP-KR. Pensionsavsättningarna kommer då att höjas till 6 procent respektive 31,5 procent.

Genom övergångsbestämmelser kommer några grupper att ligga kvar i pensionsavtalet som kallas KAP-KL. Parterna har under året utvecklat avtalet i den delen för gruppen med högre löner.

Vi vill särskilt uppmärksamma dem med högre lön på följande:

  • Den som är född 1958 – 1985 och har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kvarstår i KAP-KL. Förmånsbestämd ålderspension avser lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadslön på 44 375 kr år 2022. Regeln gäller både dem som är anställda över årsskiftet 2022/2023 och dem som har haft en anställning någon gång under perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och börjar en ny anställning inom avtalsområdet någon gång under perioden den 1 januari – 31 mars 2023.
  • Den som är född 1958 – 1985 och har en fast lön som överstiger 44 375 kr den 2022-12-31 kvarstår i KAP-KL. Lönen multipliceras med 12 för att komma över 7,5 inkomstbasbelopp. Fasta lönetillägg räknas in i löneunderlaget men inte rörliga tillägg. Regeln gäller oavsett om du har kort eller lång anställningstid. Endast anställda i avtalsområdet både den 2022-12-31 och den 2023-01-01 omfattas av denna övergångsregel om att kvarstå i KAP-KL.

De som ingår i någon av ovanstående grupper kommer att kunna välja att gå över till AKAP-KR. Särskild information kommer att lämnas till den gruppen senare.

Mer information finns på OFR:s hemsida. Informationen uppdateras löpande. 

Kostnadsfri pensionsrådgivning

Du vet väl om att du som är medlem i Akademikerförbundet SSR har tillgång till kostnadsfri pensionsrådgivning hos Akademikerförsäkring och Folksam? Läs mer om dessa – och hitta kontaktuppgifter – här: