”Förslag i Lex Lilla hjärtat kan försvaga barnens ställning”

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Lex Lilla Hjärtat-utredningen är för otydlig kring vad som händer när LVU-vård upphör. Akademikerförbundet SSR kräver nu att regeringen föreslår en tydligare ”Annars kan barnens ställning försvagas”, säger ordförande Heike Erkers.

Den så kallade Lex Lilla Hjärtat-utredningen syftar till att förtydliga och förstärka principen om barnets bästa. Akademikerförbundet SSR välkomnar stora delar av utredningen. Men kräver mer av en kommande lag i det remissvar förbundet skickar idag.

Det handlar bland annat om att utredningen vill skärpa lagen kring vad som ska krävas för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. Enligt förslaget ska en socialnämnd inte få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande” sätt.

– Det är alldeles för otydligt. Regeringen måste om det här blir lag säkra upp att inte nya omständigheter tillkommit innan vården upphör. Görs inte det riskerar barnens ställning att försvagas, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

– Det finns även andra delar av utredningen som måste utredas mer noggrant för barnens bästa. Men framförallt är det så att ska utsatta barn ha rätt till professionellt stöd av samhället måste professionen i socialtjänsten få mer att säga till om. Idag fattas beslut av lekmän i nämnder, det skulle aldrig vara möjligt inom till exempel vården, säger Heike Erkers.