Gröna avtalet för tjänstesektorn klart!

Akademikerförbundet SSR har den 18 april, tillsammans med Akavia och DIK för parten Akademikerförbunden, tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen, det gröna avtalet för tjänstesektorn.

Avtalet löper på två år, 1 maj 2023 – 31 maj 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket. I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

–  Avtalet ger medlemmarna en möjlighet till bra löneutveckling under en osäker tid, säger Louisa Hegardt, biträdande avtalsansvarig.

Avtalet för dig som jobbar på ett företag som tillhör Tjänsteföretagen och tillämpar det så kallade Gröna avtalet. Bland annat företag med ekonomiska och juridiska tjänster, reklambyråer, resebyråer, biografer, mässor och event samt vissa medieföretag.