Heike Erkers omvald som ordförande av Akademikerförbundet SSR:s kongress

Heike Erkers omvaldes idag till förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR av förbundets kongress. Samtidigt valdes en förbundsstyrelse där flera personer är nyinvalda.

– Jag är otroligt hedrad över att bli omvald och laddad för att med styrelsen och andra förtroendevalda möta de kommande årens utmaningar. Välfärden och partsmodellen är under press. Nu ska vi fortsätta att lyfta medlemmarnas villkor, både i samhällsdebatten och i den fackliga kampen i privat och offentlig sektor, säger Heike Erkers.

Heike Erkers valdes första gången till förbundsordförande 2012. Hon är beteendevetare i botten och har bland annat arbetat som avdelningschef på Arbetsförmedlingen. Kongressen valde också om Evert Blohmé, ekonom från Helsingborg, som första vice ordförande och Anne-Lie Bygdén, socionom och utredare vid Västerbottens region som 2:e vice ordförande.

Samtidigt valde Akademikerförbundet SSR:s kongress en förbundsstyrelse där fyra av de tolv ledamöterna är nyinvalda. Det är Pia Björking-Petersson, socionom från Göteborg, Ulla-Maija Madison, socionom och skolkurator från Gotland, Monica Olausson, anställd vid Kriminalvården i Luleå och Marcus Sjöberg, socionom från Stockholm.

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är Sara Alfredsson, Niklas Eldholm, Markus Görs, Alexander Ramsing och Marie Stenmark. En mer utförlig presentation av dem och hela förbundsstyrelsen finns här: Valberedningens förslag och de nominerades presentationer_2.pdf (akademssr.se)