Hej biståndshandläggare! Hjälp oss förbättra dina villkor

Under de kommande veckorna kommer Akademikerförbundet SSR att genomföra en medlemsundersökning tillsammans med Novus om biståndshandläggares arbetssituation. Hjälp oss förbättra dina villkor – svara på undersökningen. 

Genom att svara på undersökningen hjälper du oss att få en bild av biståndshandläggares arbetssituation och uppfattning om omsorgsarbetet. Svaren är något som vi i förbundet kommer att använda oss av när vi ska driva förändrings- och påverkansarbete – såväl på lokal, regional som nationell nivå. Allt för att påverka, förändra och förbättra arbetssituation och arbetsvillkor för biståndshandläggare. Men för att kunna göra det behöver vi information från dig och dina kollegor.

Fem minuter av din tid...

...ja, det är den uppskattade tiden det tar för dig att svara på undersökningen som skickas ut via mejl. Så vi ber dig – investera fem minuter av din arbetstid för en bättre och mer hållbar arbetsmiljö. Ditt svar gör skillnad. 

Har du frågor om undersökningen? 

Mejla Monica Engström, socialrättsjurist, på monica.engstrom@akademssr.se