Höga krav på förnyelseförmåga kräver mångfald i framtidens arbetsliv (Film Partidialog 3)

Här finns möjlighet att se hela partidialog 3 i sin helhet. 

För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Universell Utformning av Arbetsplatser höll den tredje av flera websända partidialoger om framtidens arbetsliv den 3 mars. Konferensen finns att ta del av via länken nedan. Innehållet är textat.

Medverkande partiföreträdare:
Anna Johansson, Socialdemokraterna
Saila Quicklund, Moderaterna

Projektledare Dolores Kandelin Mogard inleder.

Dessutom medverkar företrädare för UUA- Universell Utformning av Arbetsplatser genom Martin Sjögren, Randstad och Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige.

Moderator Maria Mattsson Mähl.