Hot eller ekonomi får inte hindra oss att hjälpa barn

Vi har frågat socialsekreterare som arbetar med barn och unga i socialt utsatta områden om vilka hinder de möter, bland annat när de ska göra akuta insatser mot barn. Drygt 480 medlemmar har svarat – och visar tydligt att vi har medlemmar som hindras från att göra sitt jobb.

Även om enkäten inte går att dra generella statistiska slutsatser från är resultaten tydliga. Vi har medlemmar som hindras från att använda sina kunskaper och sin kompetens till och med vid akuta tillfällen när barn behöver insatser. Det är helt ohållbart om samhället menar allvar med att göra skillnad – inte minst när det gäller den debatt som förs om hur vi stoppar rekryteringen till kriminalitet. Vår ingång är tydlig. Ska vi stoppa rekryteringen till kriminalitet måste vi fokusera på barnen.

Frågan om att bryta rekryteringen till gäng och kriminalitet är långt mycket större än bara akuta insatser från socialtjänsten. Det måste till ett verkligt förebyggande arbete – och där kommer allt från socialtjänst till förskola och skola in. Hela samhället måste mobilisera. Men ett minimikrav måste vara att socialtjänstens personal i akuta lägen har möjligheter att ingripa för att hjälpa ett barn. Det kan göra all skillnad. Att hot eller ekonomi sätter käppar i hjulet för att hjälpa barn är oacceptabelt om politikerna menar allvar med att vi måste bryta utvecklingen. Mer resurser måste riktas till det förebyggande – det handlar om allt från polis, socialtjänst och fler vuxna i skolan där inte minst skolkuratorer behövs.

Länk till hela undersökningen finns här.