Humana Assistans har fortsatt inhibition

Kammarrätten meddelade att de inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats.

Den 31 januari fick vi besked om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade beslutat återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana Assistans beviljades därefter inhibition av beslutet vilket ledde till att verksamheten fått fortsätta som tidigare. Den 14 februari överklagade IVO inhibitionsbeslutet till kammarrätten. Vi inväntar nu kammarrättens besked.

Den 17 februari meddelade kammarrätten att de inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten.