Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt? (Film Partidialog 2)

Här finns möjlighet att se partidialog 2 i sin helhet. 

För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Universell Utformning av Arbetsplatser höll den andra av flera websända partidialoger om framtidens arbetsliv den 3 mars. Konferensen finns att ta del av via länken nedan. Innehållet är textat.

Medverkande partiföreträdare:
Ciczie Weidby Vänsterpartiet
Martin Ådahl Centerpartiet

Dessutom medverkar företrädare för UUA- Universell Utformning av Arbetsplatser genom Susanne Lavemark, Fremia och Peter Munck af Rosenschöld , Sveriges Företagshälsor.

Moderator Maria Mattsson Mähl.

Projektledare Dolores Kandelin Mogard inleder.