UUA Webbinarium: Partidialog 1 – Om framtidens arbetsliv

Universell Utformning av Arbetsplatser har gjort en webbsänd partidialog om det framtida arbetslivet. I inspelningen möts företrädare för riksdagspartierna vid tre olika tillfällen. Dessa möten skedde online och textades.

Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt?

För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Frågan om arbetskraftsdeltagande och utvecklingsförmåga kommer att vara viktig för Sverige 2021 och för partier och arbetsmarknadens parter inför det kommande valåret.

Universell Utformning av Arbetsplatser höll den första av flera websända partidialoger om framtidens arbetsliv den 10 februari. Konferensen finns att ta del av via länken nedan. Innehållet är textat.

Medverkande partiföreträdare:
Arman Teimouri, Liberalerna
Sofia Damm, Kristdemokraterna
Leila Ali Elmi, Miljöpartiet

Dessutom medverkar företrädare för UUA- Universell Utformning av Arbetsplatser genom Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige och Peter Munck af Rosenschöld , Sveriges Företagshälsor.

Moderator Maria Mattsson Mähl.

Projektledare Dolores Kandelin Mogard inleder.

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts.

Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om vårt arbete med UUA