Inkluderande arbetsliv – framtidssäkra er organisation. 16 nov 2021 kl 9-15

Bilden visar två personer tittandes in i kameran

Tisdag 16 november arrangerar UUA - Universell Utformning av arbetsplatser höstens viktigaste konferens för alla som arbetar för ett universellt arbetsliv, där mångfald och inkludering är en självklarhet.

För att kunna anställa dem med den bästa kompetensen behöver vårt arbetsliv kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation. Välkomna med er anmälan

Bland föreläsarna kommer vi att få möta representanter för samhälle, internationella bolag, forskning och akademi, småföretag och opinionsbildare.

Bland de medverkande finns: Geely/Cevt, Göteborgs Stad, Sveriges Radio, Iris Hadar, Malmö stad och Saab Group.

Dagen kommer även att innehålla ett forskarsamtal och en politikerdialog med företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna.

UUA presenterar nyheter och lanserar helt nya verktyg.
Moderator: Martin Sjögren, Randstad. Styrelseledamot i Föreningen UUA.

Konferensen sker digitalt och kommer att direkttextas av skrivtolk. Deltagandet är kostnadsfritt.

Informationen om medverkande uppdateras löpande och fullständigt program presenteras inom kort, läs mer här.

Väl mött den 16 november 2021 klockan 09-15
Anmälan