Kommuner nekar äldre omsorg – mot lagen

Äldreomsorgen i Sverige har många problem om vi vill att den ska vara till för alla. Vi anser att den måste få rätt förutsättningar – för våra medlemmar, chefer och biståndshandläggare, likväl som för personalen som arbetar direkt i omsorgen. Vi anser att hög arbetsbelastning, stora utvecklingsbehov, brist på kollegor, många vikariat, hög personalomsättning, för många medarbetare per chef måste åtgärdas.

Vi vet sedan länge att många av våra medlemmar upplever att de saknar rätt resurser och förutsättningar. Det kan handla om chefer som har för många medarbetare för att ge det stöd som krävs för att organisera den bästa möjliga äldreomsorgen. Det kan handla om biståndshandläggare som ställs inför svåra dilemman när de med hänsyn till resurser tvingas besluta om vilka insatser en äldre person ska få. Vi skriver bland annat i Aftonbladet om detta

Är du nyfiken på var faktan kommer ifrån? Se svaren från enkäten här