”Lex Lilla hjärtat tar inte i huvudproblemet för utsatta barn”

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av förslagen i Lex Lilla Hjärtat. Men riktar stark kritik mot att inga förslag läggs mot att lekmän utan utbildning kan fortsätta att fatta beslut om barns ställning.

Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socialsekreterare, välkomnar delar av det lagförslag regeringen i dag presenterat i Lex Lilla-Hjärtat. Lagrådsremissen innehåller delar som skulle stärka placerade barns ställning, anser förbundet.

Samtidigt tar inte förslaget i huvudproblemet – att proffsen som är utbildade och har expertkunskap om utsatta barn inte fattar besluten.

- Idag är det Idag är det lekmän som fattar beslut om att ansöka om Lagen om vård av unga, LVU, och det är lekmän som fattar beslut i förvaltningsdomstolarna. Inom tex sjukvården vore det helt otänkbart att en läkares bedömning inte styr.

- Att det 2022 fortfarande är lekmän, helt utan utbildning och expertkunskap, som fattar livsavgörande beslut om barn borde regeringen haft mod att våga titta på, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.