Lön och arbetsmiljö gör kommunerna konsultberoende

Sveriges Radio rapporterar idag om att kommunerna lägger miljardbelopp på att hyra in konsulter i socialtjänsten för att klara verksamheten. För låga löner och brister i arbetsmiljön ligger bakom siffrorna.

Flera kommuner är helt beroende av konsulter för att klara den löpande verksamheten. Det är bra att kunna stärka socialtjänsten med konsulter vid arbetstoppar, sjukdom och i glapp mellan anställningar men ska inte utgöra grundbemanningen. Sveriges Radio rapporterar idag om att flera kommuner har större kostnader för att anlita konsulter än kostnaden för egen personal, lyssna på Sveriges Radios inslag här.

-       Kommunernas socialtjänst har för dålig arbetsmiljö, för låga lönerna och allt för begränsade karriärmöjligheter.  Det gör att personalomsättningen blir hög och att allt för många socialsekreterare söker sig från socialtjänsten. När vi frågar socialsekreterarna är sex av tio är missnöjda med både lönen och den höga arbetsbelastningen. Fyra av tio socialsekreterare uppger i våra medlemsundersökningar att möjligheterna till utveckling i jobbet är små, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar vittnar om en dragkamp om socionomer mellan kommunerna där det enklaste sättet att få upp lönen och utvecklas i karriären är att byta jobb. Dålig arbetsmiljö kostar pengar i form av sjukfrånvaro och stor personalomsättning.

-       De är inte tillräckligt bra eller attraktiva arbetsgivare helt enkelt. Det skulle vara mycket mer samhällsekonomiskt lönsamt att ge socialsekreterarna bättre lön och bättre arbetsvillkor, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

De senaste veckorna har det rapporterats mycket om såväl desinformationskampanjer som hot och hat mot socialtjänsten. Även hot och våld är en bidragande faktor

Akademikerförbundet SSR:s krav:

  • Höj lönerna för landets socialsekreterare.
  • Förbättra arbetsmiljön genom att anställa fler kollegor och ge en rimligare arbetsbelastning.
  • Ge ökade möjligheter till utveckling i sitt arbete med alternativa karriärvägar.
  • Förbättra möjligheterna att arbeta professionellt och förebyggande.
  • Tillsätt en kriskommission för en tryggare socialtjänst för att förebygga hot mot socialtjänsten.