Nej till flexpension ett hårt slag mot jämställdheten

Pensionsgapet mellan anställda i offentlig respektive privat välfärdssektor ökar om Arbetsgivaralliansen, arbetsgivarna inom ideella och idéburna organisationer, fortsätter att neka våra medlemmar flexpension. Det är ett slag mot jämställdheten och en redan ekonomiskt utsatt grupp, menar företrädare för Vårdförbundet, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Att kvinnodominerad välfärdssektor har lägre löner än manligt dominerade branscher är känt sedan länge. Medan anställda i offentlig välfärdssektor sedan årsskiftet får en höjd tjänstepensionsavsättning från 4,5 till 6 procent ligger privat sektors tjänstepension för samma yrkesgrupper kvar på 4,5 procent. För den som är ung idag kan skillnaden i avsättning innebära en 33 procent lägre tjänstepension.

-        Arbetsgivaralliansen struntar i jämställdheten. Ska unga kvinnor acceptera 33 procent lägre tjänstepension än sina jämnåriga vänner i privat sektor?  Det är oacceptabelt att kvinnligt dominerade branscher får sämre pension, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

För att råda bot på denna skevhet har Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet i förhandlingar med Arbetsgivaralliansen yrkat på avsättning till så kallad flexpension, samma lösning som mer manligt dominerade yrken fått inom privat sektor.

-        Det är oerhört viktigt att våra medlemmar inte bara får en lön som motsvarar deras prestation och ansvar på jobbet – de ska också ha en bra pension. Pension är uppskjuten lön och ska vara konkurrenskraftig och jämställd, säger Veronika Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsgivaralliansen säger nej till förbundens yrkanden, utan godtagbar motivering. Det innebär att förbundens medlemmar som arbetar inom Arbetsgivaralliansens avtalsområde kommer att få betydligt sämre pension än mer manligt dominerade områden på privat sektor. Men de kommer även få sämre pension än de som arbetar inom offentlig sektor. Detta kommer att riskera att våra medlemmar söker sig till andra sektorer.

-        Det är inte rimligt att våra medlemmar i kvinnodominerade akademiska bristyrken riskerar att få en usel pension. Det är anmärkningsvärt om det är sådana värderingar som de ideella och idéburna organisationerna vill stoltsera medsäger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet.