Nu är basbeloppen för 2023 fastställda

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp, det vill säga olika fastställda belopp som bland annat används för beräkning av förmåner eller avgifter, till exempel pension, sjuk- och föräldrapenning. Nu är beloppen för 2023 fastställda. 

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp. Det finns tre olika typer av basbelopp: prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppen följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet inkomstutvecklingen, och ligger bland annat till grund för ersättningar enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) och skattelagstiftningen. Basbeloppen har även betydelse för kompletterande ersättningar enligt kollektivavtal såsom tjänstepension och tillägg till sjukpenning.

1. Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet uppgår till 52 500 kr år 2023. Det har höjts med 4 200 kr (8 procent) jämfört med prisbasbeloppet år 2022.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används bland annat för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning. Det används även för kompletterande ersättningar i kollektivavtal vid till exempel sjukdom och föräldraledighet. På www.ersattningskollen.se kan du beräkna ersättningar vid sjukdom och olycksfall.

2. Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet uppgår till 53 500 kr år 2023. Det är en höjning med 4 200 kr (7,8 procent) jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet år 2022.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används för att beräkna pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng för den allmänna pensionen (orangea kuvertet).

3. Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet uppgår till 74 300 kr år 2023. Det är en höjning med 3 300 kr (4,4 procent) jämfört med inkomstbasbeloppet 2021.

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen och används bland annat för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension (orangea kuvertet). Inkomstbasbeloppet används också i kollektivavtal om tjänstepension för att beräkna tjänstepension, både för den del av lönen som ger rätt till allmän pension och för den del av lönen som inte ger rätt till allmän pension. För den del som inte ger rätt till allmän pension är avsättningen i kollektivavtalen högre. Gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp.

www.minpension.se kan du se vad du har tjänat in till din pension, göra prognoser och göra beräkningar för uttag av pension.