Nu är nya Socionomen här

Nu lanseras nya Socionomen, Sveriges ledande tidskrift för socialt arbete. Tidningen har fått ny design, nytt innehåll och nya kanaler. Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du prenumerera till rabatterat pris.

Socionomen är Sveriges ledande oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Som prenumerant får du tillgång till unika artiklar, granskningar och verktyg som ger dig inspiration i din yrkesvardag och stöd i din profession. Våra vetenskapliga artiklar följer internationella kriterier och utgör en brygga mellan teori och metod – forskning och praktik.

Vill du prenumerera?

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du tidningen till rabatterat pris, och som prenumerant får du:

  • Obegränsad tillgång till samtliga artiklar på Socionomen.se
  • Tillgång till Forskningssupplementet först av alla
  • Tidningen hem i brevlådan, 8 nummer per år 

Socionomen finns även som taltidning. Kontakta redaktionen för information (se kontaktuppgifter nedan). Läs mer och prenumerera här. 

Kontakta tidningen

Lena Engelmark, chefredaktör och ansvarig utgivare, lena@socionomen.se
Anna Falk, webbredaktör och reporter, anna@socionomen.se
Ulrika Sandh, Art Director, ulrika@a4.se
Hans Svärd, redaktör för de vetenskapliga artiklarna, hans.sward@soch.lu.se

Socionomens redaktionsråd består av yrkesverksamma socionomer:  
Stig Larsson, socialpolitik
Per Landberg, familjerådgivning
Malin Norberg, flyktingfrågor, ekonomiskt bistånd
Åsa Wiklund, psykosociala frågor i skolan
Malin Isaksson, frivård
Lisa Gagnerud, socialpsykiatri
Pia Litzell Berg, Psykoterapi – teori och metod
Jazmine Hjort, LSS
Simon Ilhammar, ungdomar
Carina Kilström, arbetsmarknadsfrågor

Om Socionomen

Tidningen grundades 1987, har en fri och självständig ställning och bedrivs med tryckfrihetsförordningen som grund. Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR och produceras av A4. 

Läs mer och se aktuella artiklar här