Nu återupptas avtalsförhandlingarna för chefer

På grund av coronavirusets framfart under våren, pausades avtalsrörelsen. Först ut att ta beslut i frågan var industrin, varpå andra avtalsområden följde efter. Nu är dock avtalsrörelsen i gång igen, och inom privat sektor kan nya avtalsdatum skilja sig lite mellan olika branscher. Flera avtalsområden har dock förlängts fram till 31 oktober, likaså vårt största avtalsområde med Sveriges Kommuner och Regioner där ett nytt avtal ska stå klart den 1 november 2020.

Nu är vi i startgropen att göra omtag i avtalsrörelsen. Det kommer minst sagt bli en spännande avtalsrörelse men också tuff. Från Svenskt näringsliv gick man i början av augusti ut med att noll bud inte kan uteslutas. Från arbetstagarsidan och vårdsektorn uttalas ”tack för applåderna men nu vill vi ha betalt”. Förväntningarna är stora, framförallt inom vissa sektorer som dragit ett tungt lass under pandemin. Arbetstagarpartens utgångskrav står fast vid 3 procent.

Med en stor osäkerhet kring det ekonomiska läget, oron för coronaviruset, höga arbetslöshetssiffror och hotande konkurser inom vissa områden, så kommer avtalsrörelsen bli tuff. Våra medlemmar har på många sätt bidragit och tagit ett stort ansvar under året: socialtjänst, kurativ verksamhet, behandling, vård och omsorg med fler. Även våra chefsmedlemmar har fått handskas med en del nya frågeställningar som att leda på distans, snabba omställningar, ökat fokus på arbetsmiljöansvaret som chef och en oro från anställda att hantera.

Vad händer med lönen?

Centrala frågor att lösa kommer vara retroaktivitet, avtalslängden och lönenivåer. Retroaktiv utbetalning av lön från 1 april är förbundets absoluta utgångspunkt som vi kommer jobba benhårt för men det finns inga garantier. Vilket märke industrin kommer kunna sätta och hur det påverkar andra sektorer är frågor som kommer uppmärksammas.

Inom kommuner och regioner har vi i dag ett processlöneavtal med icke angivna nivåer. Det har under den senaste avtalsperioden varit gynnsamt för våra medlemmar. Med den osäkerhet som råder och det ekonomiska läget – hur kommer det påverka våra medlemmars löner framåt? Det är viktiga frågor vi har med oss när vi sitter vid förhandlingsbordet.

Även ett nytt villkorsavtal ska till. Vår utgångspunkt är att driva våra yrkande som de presenterades i våras. Arbetstidsfrågor med ett ökat inflytande över arbetstidens omfattning och förläggning är några av våra yrkanden. I kristider har vi sett ytterligare krav på tillgänglighet med små möjligheter till inflytande, och gränserna för arbetsskyldighet har dragits ut mer och mer. Vi vill också öka tydligheten för anställda med inlöst övertid. För chefer som arbetar långt över sitt arbetstidsmått kan inlöst övertid visa sig vara en mindre bra affär och bli ett arbetsmiljöproblem. Det vill vi rätta till.

Det är många heta frågor att ta tag i och det kommer bli en spännande höst. 

Vill du hänga med i vad som händer i avtalsrörelsen? Här lägger vi ut det senaste.