Nu nomineras kandidater till Socionomens C-uppsatstävling

Studerar du till socionom? Då har du möjlighet att vinna årets C-uppsatstävling som arrangeras av tidningen Socionomen och Akademikerförbundet SSR. 

På bild: Vinnarna av årets C-uppsatstävling 2019: Malin Nordström och Malin Key Södergren från Socialhögskolan i Stockholm.

Varje år utser högskolorna i Sverige en kandidat från Socionomprogrammet att tävla i Socionomens C-uppsatstävling. Uppsatsen ska ha skrivits på vår- eller höstterminen det aktuella året, och kandidater väljs ut och skickas in av kontaktpersoner på respektive högskola efter examensdatum i januari. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från de olika högskolorna, och priset är ett stipendium på 10 000 kronor.  

Vad kan du göra för att vinna?

Tyvärr kan studenter inte själva anmäla sig till tävlingen, utan din uppsats måste väljas ut av ditt lärosäte. Men det du kan göra är att ha tävlingen i åtanke när du väljer ditt uppsatsämne. Kanske blir det du som vinner årets tävling! 

Inspireras av tidigare vinnare

2021 – Anna Lindgren och Lovisa Kullgren från Uppsala universitet
2020 – Evelina Hanson från Lunds universitet
2019 – Malin Nordström och Malin Key Södergren från Socialhögskolan i Stockholm

Årets kandidater presenteras löpande på Socionomens hemsida. Följ tävlingen och läs om kandidaterna här