Nytt år nya basbelopp – 2022

Regeringen fastställer nya basbelopp varje år. Det finns tre olika typer av basbelopp. De är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp.

Prisbasbeloppen följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet inkomstutvecklingen. Basbeloppen ligger bland annat till grund för ersättningar enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) och skattelagstiftningen. Basbeloppen har även betydelse för kompletterande ersättningar enligt kollektivavtal.

1. Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet uppgår till 48 300 kronor år 2022. Det har höjts med 700 kronor (1,5 procent) jämfört med prisbasbeloppet år 2021.

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används bland annat för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning. Det används även för kompletterande ersättningar i kollektivavtal vid till exempel sjukdom och föräldraledighet.

www.ersattningskollen.se kan du beräkna ersättningar vid sjukdom och olycksfall.  

2. Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet uppgår till 49 300 kronor år 2022. Det är en höjning med 700 kronor (1,4 procent) jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet år 2021.

Det förhöjda prisbasbeloppet följer prisutvecklingen och används för att beräkna pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng för den allmänna pensionen (orangea kuvertet).

3. Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet uppgår till 71 000 kronor år 2022. Det är en höjning med 2 800 kronor (4,1 procent) jämfört med inkomstbasbeloppet 2021. 

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen och används bland annat för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension (orangea kuvertet). Inkomstbasbeloppet används också i kollektivavtal om tjänstepension för att beräkna tjänstepension, både för den del av lönen som ger rätt till allmän pension och för den del av lönen som inte ger rätt till allmän pension. För den del som inte ger rätt till allmän pension är avsättningen i kollektivavtalen högre. Gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp.

www.minpension.se kan du se vad du har tjänat in till din pension, göra prognoser och beräkningar för uttag av pension.